O nàs 

Sme akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou, signatárom mnohostranných dohôd EA MLA IAF, podľa medzinárdných štandardov ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 50003:2014, ISO/IEC 27006:2011, ISO TS 22003:2013 pre výdaj: Certifikátov ISO 9001:2015, pre IAF kódy: 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39; Certifikátov ISO 14001:2015 pre IAF kódy: 1, 2, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39; Certifikátov ISO 45001:2018, OHSAS, pre IAF kódy: 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; Certifikátov ISO 22000:2005, pre kategórie: A, B, C, D, E, F, G, H; Certifikátov ISO 50001:2011, pre IAF kódy: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Certifikátov ISO/IEC 27001:2013, pre IAF kódy: 29, 33, 35.

Sme akreditovaný OAA (Organismo Argentino Acreditación), signatárom mnohostranných dohôd MLA IAF, podľa medzinárdných štandardov ISO/IEC 17021-1:2015, pre výdaj: Certifikátov ISO 9001:2015, pre IAF kódy: 10, 12, 25, 26, 27; Certifikátov ISO 14001:2015 pre IAF kódy: 10, 12, 25, 26, 27.