SMC Slovensko a.s. s potešením oznamuje, že od júla vydáva digitálne certifikáty s QR kódom (kód Quick Response), ktorý umožňuje okamžitý test platnosti pre všetky zainteresované strany prostredníctvom našich webových stránok www.smcsk.com.
Digitálny certifikát predstavuje originál certifikátu. Pre certifikovanie organizácie je postačujúce vytlačiť digitálny certifikát.